Dokumentacja RODO

Zgodnie z RODO

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany, przestrzegać przepisów zgodnie z wytycznymi RODO. Rodo  ma zastosowanie do zatrudnionych pracowników, klientów, kontrahentów. Oferta obejmuje analizę procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Przygotowanie dokumentów zgodnych z RODO: Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, Instrukcji zarządzania systemem informatycznym.

„25 maja 2016 roku zostało przyjęte rozporządzenie dotyczące przetwarzania danych osobowych – RODO. Firmy, które działają na terenie Unii Europejskiej miały czas na wdrożenie zmian do dnia 25 maja 2018 roku, czyli w momencie, kiedy rozporządzenie zacznie obowiązywać”.

RODO dotyczy każdej firmy, zarówno jednoosobowej działalności, jak i spółki – działających na terenie Unii Europejskiej, która przetwarza dane osobowe. Nie ma znaczenia narodowość osób, których dane są przetwarzane, gdzie odbywa się to przetwarzanie, ani gdzie znajdują się serwery.

Ochrona danych osobowych jest tematem, o którym coraz więcej się mówi i pisze. Rośnie też świadomość społeczeństwa na temat prawa ochrony swoich danych, również tych powierzonych obcym podmiotom. Ponadto odpowiednie organy w ostatnim czasie zaczęły wnikliwie przyglądać się różnym instytucjom, firmom  sprawdzając czy stosowane przez nie rozwiązania wystarczają, aby nasze dane były w nich bezpieczne.

Czym są dane osobowe?

zgodnie z art. 6 ustawy o  ochronie danych osobowych -dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagało by to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. Przykłady danych osobowych: imię i nazwisko; adres zamieszkania; adres mailowy składający się z imienia i nazwiska; numer PESEL, NIP, nr dowodu osobistego; znaki szczególne np. znamię; numer telefonu; itd.

RODO kładzie szczególny nacisk na poprawną ochronę danych osobowych, gdy są przetwarzane przez dany podmiot. Wdrożenie RODO to tak naprawdę zastosowanie środków bezpieczeństwa od strony technicznej i organizacyjnej.

Wobec powyższego, RODO to wdrożenie środków zapewniających należytą ochronę danych osobowych i uniknięcie ryzyka incydentów (wydarzenia narażającego firmę na np. wyciek informacji).

Oferta indywidualna

Jeśli nie masz jeszcze w swojej firmie wdrożonego RODO, oferuję Ci kompleksową pomoc, w tym trudnym zagadnieniu. Oferta obejmuje analizę obecnego stanu i przygotowanie dokumentacji zgodnej z wytycznymi RODO.

Do każdego klienta podchodzę indywidualnie.