Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Modern Biznes Paweł Grzeszczyszyn z siedzibą przy ul. Batorego 60, 59-930 Pieńsk.

2.    Jeśli ma Pani/Pana pytania związane przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych proszę o kontakt pod numerem tel.: 669034577 lub   e-mail: biuro@modern-biznes.pl

3.    Dokładam  szczególnej  staranności  w  celu  ochrony  interesów  osób,  których  dane  dotyczą,  a  w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

      a. przetwarzane zgodnie z prawem;

     b.  zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

     c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;

  d. stosuję środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

4.    Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane jedynie w oparciu o odpowiednie podstawy prawne, a ich zakres zależy od rodzaju świadczonej usługi.

5.    Dane osobowe, które przetwarza Administrator to przede wszystkim: adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko oraz dane zawarte w treści przesłanej do nas wiadomości, które otrzymujemy od Pani/Pana w skutek Państwa dobrowolnej zgody.

6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

    a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;

   b. poprzez gromadzenie plików „cookies” [patrz poniżej]       

7.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

     a.  udzielnie  odpowiedzi  na  zapytania  kierowane  do  nas  telefonicznie  oraz  przesyłane  za  pomocą formularza  kontaktowego  dostępnego  na  stronie  internetowej  modern-biznes.pl  – przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1lit. f) RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego  interesu  administratora  związanego  z  budowaniem  i  rozwijaniem  relacji  z  naszymi klientami oraz dążeniem do sprzedaży towarów i usług;

    b. podjęcia na Pani/Pana żądanie działań przed zawarciem umowy, np. przesłania dopasowanej do Państwa potrzeb  oferty  usług Administratora – przetwarzanie  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  b)  RODO  tj. przeprowadzenie działań niezbędnych do zawarcia umowy lub działań podjętych przed jej zawarciem;

    c.  przesyłania treści marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji na który wyrazili Pani/Pan dobrowolną zgodę tj. poprzez wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail i/lub powiadomienia telefoniczne (SMS/MMS),w celu prezentacji ofert i warunków handlowych –przetwarzanie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora związanego z budowaniem i rozwijaniem relacji z naszymi klientami oraz dążeniem do sprzedaży towarów i usług.

8.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

     a.  zapytania ofertowego i udzielenia na nie odpowiedzi, aż do momentu zawarcia bądź rezygnacji(dane osobowe natychmiastowo usuwane) z realizacji umowy,

   b. realizacji zawartej umowy, a po zakończeniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym.

9.    Administrator  może  przekazywać  dane  osobowe  wyłącznie  zaufanym  odbiorcom, z którymi Administrator ma podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Np. są to podmioty wspierające w obsłudze strony internetowej,  dostawcy  usług  hostingowych i marketingowych, kancelaria prawna, biura rachunkowe.

10.              W każdej chwili Pani/Pan mają możliwość do:

 a.    wycofania zgody wobec przetwarzania;

   b.  żądania dostępu do swoich danych osobowych;

    c.  żądania sprostowania swoich danych osobowych;

   d.  żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

11.              Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

12.              Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (elektroniczny) oraz w formie fizycznej (papierowej).

13. Strona internetowa modern-biznes.pl ma charakter informacyjny, przedstawia zakres oferowanych usług, które w każdej chwili mogą ulec zmianie.

PLIKI „COOKIES”

Strona internetowa modern-biznes.pl korzysta z informacji zapisywanych za pomocą plików „cookies”, czyli danych informatycznych, przechowywanych w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlać stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Informacje szczegółowe:

1.      Brak  zmiany  po  Państwa  stronie  jako  Usługobiorcy,  ustawień przeglądarki  jest  równoznaczny  z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2.      Pliki  „cookies”  używane    w  celu  dostosowania  zawartości  strony  internetowej  do  preferencji użytkowników, optymalizacji z niej korzystania oraz tworzenia zagregowanych statystyk.

3.      Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej.

4.      W ramach strony internetowej stosowane są cookies:

a.       „stałe” – pozostają na Państwa urządzeniu przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia;

b.      „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).

5.      Mają Państwo prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez  ich  uprzedni  wybór  w  oknie  swojej  przeglądarki.  Więcej informacji o plikach cookies w swojej przeglądarce znajduje się tutaj.